Rezerwacje

1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.
2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w ciągu 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji zaliczki w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt (w tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko, datę pobytu, nazwa Suchatki ).
4. Brak wpływu zaliczki w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji.
5. Pozostała część należności pobierana jest w dniu przyjazdu, w momencie meldowania gościa.
6. Płatność w PLN lub Euro. W przypadku przeliczania Euro na PLN stosowany jest kurs z dnia dokonywania płatności lub wystawiania faktury.
7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Sucholandu, zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerami telefonów 606 384 524 lub 604 239 725 lub na adres sucholand@gmail.com
9. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej recepcji i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
10. Wpłata zaliczki, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
11. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Sucholand zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
12. Cena nie zawiera ubezpieczenia.

Regulamin Sucholandu

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Dostęp do zarezerwowanej chatki przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy została ona już przygotowana na przyjęcie Gości.
3. Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Sucholand może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku dostępności chatki.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
5. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Sucholandzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Gość nie może użyczać wynajmowanej przez siebie chatki osobom niezameldowanym w Sucholandzie.
7. Osoby niezameldowane w Sucholandzie mogą przebywać w chatce gościa do godz. 22:00
8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00
9. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w chatkach. Palić można jedynie na zewnątrz. Koszt oddymiania chatki wynosi 500zł.
10. Podczas pobytu Gościa chatki nie są udostępniane osobom trzecim.
11. Osoby sprzątające serwisują chatkę przy pobytach dłuższych niż 7 dni jedynie pod nieobecność Gości. Wtedy na życzenie Gości obowiązuje także wymiana pościeli i ręczników.
12. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
13. Parking niestrzeżony dla Gości Sucholandu udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
14. Sauna dostępna jest tylko dla gości Suchatki Leśnej i Suchatki Lawendowej. Udostępniana jest Gościom codziennie przez 1 godzinę gratis. Każda kolejna godzina płatna jest wg wskazań licznika (ok. 5zł/h).
15. Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w Sucholandzie. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.
16. Regulamin Sucholandu podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.sucholand.pl oraz poprzez umieszczenie go w chatkach.
17. Drewno do kominka w okresie zimowym udostępniane jest bezpłatnie. Drewno na 1 ognisko kosztuje 30zł.
18. Zwierzęta w Sucholandzie akceptowane tylko po uprzednim uzgodnieniu.